W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”), uprzejmie informujemy, iż:

administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka:
Społem Oława Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie, ul. Brzeska 19, 55-200 Oława, e-mail:
biuro@spolem.olawa.pl

Pragniemy poinformować, że Państwa dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres oraz numer telefonu znajdują się w naszej bazie kontaktów i będą przetwarzane w celu:

  1. nawiązania współpracy na podstawie Państwa zgody tj. tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  2. realizacji umowy, zamówień, dostaw na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b);
  3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jednocześnie chcemy Państwa zapewnić, że dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych i chcemy utrzymać jakość oferowanych przez nas usług i produktów na najwyższym poziomie, dlatego z Państwa danych korzystamy wyłącznie dla celów prowadzonej działalności i obsługiwania Państwa i Klientów na najwyższym poziomie. Nie udostępniamy, ani nie sprzedajemy Państwa danych żadnym innym podmiotom. Państwa dane mogą być jednak udostępnione podmiotom państwowym w przypadku, gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa.

W zakresie w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, możecie Państwo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych wysyłając maila na adres: biuro@spolem.olawa.pl, pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych do czasu cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, lecz jest niezbędne do współpracy z Społem Oława Sp. z o.o., a konsekwencją niepodania tych danych lub braku wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych będzie brak możliwości (dalszej) współpracy z Społem Oława Sp. z o.o.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dane udostępnione przez Państwa nie będą służyły do procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody będą przechowywane przez okres do 10 lat, dane osobowe przetwarzane na podstawie umów będą przechowywane przez okres ich realizacji, jak i przez okres do przedawnienia roszczeń z nich wynikających oraz wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Społem Oława Sp. z o.o. nie krócej niż jest to wymagane przez odpowiednie przepisy prawa.

Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać informacji o nowościach i promocjach w naszej ofercie prosimy o informację wysyłając stosowną wiadomość email: biuro@spolem.olawa.pl.

Nie jest konieczne podejmowanie jakichkolwiek działań z Państwa strony, jeżeli chcą Państwo nadal współpracować z Społem Oława Sp. z o.o. na dotychczasowych warunkach.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości, chcą zasięgnąć informacji na temat RODO, bądź skorzystać ze swoich praw m.in. do modyfikacji lub usunięcia swoich danych prosimy o kontakt pod adresem Społem Oława Sp. z o.o.

Informujemy, że w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi nasza strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Jednocześnie przypominamy, że w każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Polityce prywatności.