Stanowiska kierownicze


Kierownik Sklepu


Miejsce pracy: Oława

Co zapewniamy?

 • Możliwość umowy o pracę bez okresu próbnego,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, podstawa  + premie miesięczne zależne od realizacji celów biznesowych,
 • Kompleksowy pakiet szkoleń i możliwość poznania biznesu od podstaw,
 • Dedykowaną ścieżkę rozwoju  i realną perspektywę awansu,
 • Samodzielność w zarządzaniu sklepem i podległym zespołem,
 • Pakiet socjalny dla pracowników i członków rodzin (paczki, bony, dofinansowania do kolonii, kasa zapomogowo-pożyczkowa, itp.),
 • Atrakcyjny pakiet ubezpieczenia grupowego,
 • Imprezy integracyjne.

Jakich osób szukamy?

 • Doświadczonych w zarządzaniu zespołem i przyjaznych w kontaktach międzyludzkich,
 • Z umiejętnością planowania krótko- i długoterminowego,
 • Ukierunkowanych na realizację celów biznesowych,
 • Samodzielnych w działaniu,
 • Doświadczonych w branży handlowej, usługach lub gastronomii,
 • Z wysoko rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi,
 • Znajomość rynku spożywczego będzie dodatkowym atutem,
 • Dyspozycyjnych,
 • Z minimum średnim wykształceniem.

Jakie zadania na Ciebie czekają?

 • Zarządzanie zespołem i sklepem,
 • Odpowiedzialność za realizację procesów i zapewnienie standardów funkcjonowania sklepu,
 • Zapewnienie profesjonalnej obsługi Klienta,
 • Odpowiedzialność za dostępność asortymentu i ekspozycję towarów,INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest „Społem” Oława Spółka. z o. o. z siedzibą w Oławie, zwana dalej ADO.
Mogą Państwo skontaktować się z ADO wysyłając pismo na adres: ul. Brzeska 19, 55-200 Oława lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro[małpa]spolem.olawa.pl
ADO będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z rekrutacją, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy**, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO*.
ADO będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (ust. 6 lit. 1 lit. a) RODO*).
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem zleceniobiorców świadczących usługi informatyczno-serwisowe na rzecz administratora danych oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji – przez okres nie dłuższy niż 1 rok.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru.
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22^1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

**Przepisy prawa pracy: art. 22^1 Kodeksu Pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. (Dz. U. 2017 poz. 894)

WAŻNE!

Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na dłuższe przetwarzanie danych tj. do roku od dnia zgłoszenia, prosimy dodać następujące oświadczenie do swojej aplikacji:

· Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Społem” Oława sp. z o.o. z siedzibą w Oławie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb procesów rekrutacji prowadzonych w przyszłości, nie dłużej jednak niż przez okres jednego roku od dnia mojego zgłoszenia.

Informujemy, że w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi nasza strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Jednocześnie przypominamy, że w każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Polityce prywatności.