SPRZEDAWCA – KASJER
Miejsce pracy – Oława, Brzeg

Co zapewniamy?

 • Umowę o pracę,
 • Dodatek za pracę na stanowisku mięsno – wędliniarskim,
 • Profesjonalne wdrożenie i wsparcie (szkolenia, nauka obsługi maszyn i urządzeń),
 • Nauka wszystkiego, co w handlu jest ważne,
 • Możliwości rozwoju i awansu,
 • Pakiet socjalny dla pracowników i członków rodzin ( paczki, bony, dofinansowania do kolonii, kasa zapomogowo-pożyczkowa, itp.),
 • Imprezy firmowe.

Jakich osób szukamy?

 • Otwartych na kontakt z Klientami,
 • Gotowych do pracy w systemie zmianowym,
 • Zaangażowanych, dokładnych i chętnych do nauki nowinek handlowych,
 • Nastawionych na współpracę w grupie zawodowej, wzajemną pomoc,
 • Posiadających książeczkę do celów sanitarno – epidemiologicznych lub gotowość do jej wyrobienia.

Jakie zadania na Ciebie czekają?

 • Profesjonalna obsługa Klienta przy kasie fiskalnej i na sali sprzedaży,
 • Dbanie o właściwy sposób ekspozycji towarów,
 • Przyjmowanie dostaw i wykładanie towaru,
 • Zapewnienie standardów czystości i jakości w sklepie.INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest „Społem” Oława Spółka. z o. o. z siedzibą w Oławie, zwana dalej ADO.

Mogą Państwo skontaktować się z ADO wysyłając pismo na adres: ul. Brzeska 19, 55-200 Oława lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro[małpa]spolem.olawa.pl

ADO będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe  w celach związanych z rekrutacją, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy**, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO*.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (ust. 6 lit. 1 lit. a) RODO*).

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem zleceniobiorców świadczących usługi informatyczno-serwisowe na rzecz administratora danych oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji – przez okres nie dłuższy niż 1 rok.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22^1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

**Przepisy prawa pracy: art. 22^1 Kodeksu Pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. (Dz. U. 2017 poz. 894)

WAŻNE!

Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na dłuższe przetwarzanie danych tj. do roku od dnia zgłoszenia, prosimy dodać następujące oświadczenie do swojej aplikacji:

· Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Społem” Oława sp. z o.o. z siedzibą w Oławie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb procesów rekrutacji prowadzonych w przyszłości, nie dłużej jednak niż przez okres jednego roku od dnia mojego zgłoszenia.

Informujemy, że w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi nasza strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Jednocześnie przypominamy, że w każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Polityce prywatności.