Inżynier

(Specjalista)

robót sanitarnych i budowlanych

Miejsce pracy: Oława
Zakres zadań:
organizacja, prowadzenie i nadzór nad realizacją robót sanitarnych, budowlanych w
obiektach Spółki,
szacowanie kosztów remontów i inwestycji,
sprawdzanie kosztorysów firm zewnętrznych,
ocena ofert pod względem technicznym,
współpraca z biurami projektowymi oraz Wydziałem Architektury i Budownictwa w
zakresie prowadzonej inwestycji,
weryfikacja postepów i jakości prac oraz ich zgodności z harmonogramem
Od Kandydatów oczekujemy:
wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa, instalacji sanitarnych,
posiadania uprawnień sanitarnych, budowlanych, wykonawczych,
doświadczenia zawodowego w dziedzinie budownictwa, instalacji sanitrnych,
znajomości procedur i przepisów Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania
administracyjnego oraz umiejętności stosowania ich w praktyce,
umiejętności obsługi komputera
dokładności, odpowiedzialności i sumienności,
komunikatywności, umiejętności pracy w zespole,
prawa jazdy kat. B.,
mile widziana umiejętność kosztorysowania.
Oferujemy:
Oferujemy:
– stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
– stałe wynagrodzenie.
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Szczegółowe
informacje o wynagrodzeniu ustalane będą indywidualnie w zależności od posiadanych
kompetencji.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie ofert zawierających list motywacyjny oraz CV na
adres:
Społem” Oława Spółka z o.o.
ul. Brzeska 19, 55-200 Oława,
tel. 71
303 60 32
lub e-mail:
biuro@spolem.olawa.pl
 
 
Informujemy, że „Społem” Oława Spółka. z o. o. z siedzibą w Oławie, zwana dalej „Administratorem danych”
będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem wysyłając
pismo na adres:
Ul. Brzeska 19, 55-200 Oława
lub za pośrednictwem email:
biuro@spolem.olawa.pl
Administrator danych będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*, tj. wyrażenia przez Panią/Pana zgody,
a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana rozszerzonej zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem zleceniobiorców świadczących usługi
informatyczno-serwisowe na rzecz administratora danych oraz w przypadkach przewidzianych przepisami
prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas trwania obecnego postępowania
rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb
przyszłych rekrutacji – przez okres nie dłuższy niż 1 rok.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do
polskiego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji powyższych
celów, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udziału w rekrutacji.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
(w tym profilowania).
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych).
WAŻNE
Prosimy dodaj do swojego zgłoszenia na stanowisko pracy następujące oświadczenia:
Zapoznałam/em się z Informacją dotyczącą danych osobowych zamieszczoną w ogłoszeniu o pracę.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Społem” Oława sp. z o.o. z siedzibą w Oławie
moich danych
osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb procesu rekrutacji.
A jeżeli wyrażasz zgodę na dłuższe przetwarzanie danych tj. do roku od dnia zgłoszenia, prosimy dodaj również
oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Społem” Oława sp. z o.o. z siedzibą w Oławie moich danych
osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb procesów rekrutacji prowadzonych w przyszłości, nie
dłużej jednak niż przez okres jednego roku od dnia mojego zgłoszenia.

Informujemy, że w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi nasza strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Jednocześnie przypominamy, że w każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Polityce prywatności.