Ciastkarz/Pomoc ciastkarza

Miejsce pracy: Oława

Oczekujemy:

 • gotowości do pracy w systemie zmianowym;
 • aktualnych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowości do ich wyrobienia;

Obowiązki:

 • praca i pomoc przy produkcji wyrobów cukierniczych,
 • dbałość o wygląd i jakość wyrobów gotowych,
 • utrzymanie ładu, porządku i higieny na stanowisku pracy,
 • wykazywanie inicjatywy w wykonywaniu swoich obowiązków
 • sumienność i odpowiedzialność

Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe w zawodzie: piekarz, ciastkarz; 
 • możliwość przyuczenia na stanowisku: ciastkarz
 • rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • uczciwość
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • atrakcyjne wynagrodzenie, ustalane indywidualnie na podstawie doświadczenia i umiejętności;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • szeroki pakiet socjalny dla pracowników i członków rodzin (paczki, bony z okazji świąt, dofinansowanie do kolonii i wiele innych);
 • atrakcyjny pakiet ubezpieczenia grupowego;
 • program pożyczek i zapomóg;
 • zajęcia sportowe;
 • imprezy firmowe.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest „Społem” Oława Spółka. z o. o. z siedzibą w Oławie, zwana dalej ADO.

Mogą Państwo skontaktować się z ADO wysyłając pismo na adres: ul. Brzeska 19, 55-200 Oława lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro[małpa]spolem.olawa.pl

ADO będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe  w celach związanych z rekrutacją, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy**, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO*.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (ust. 6 lit. 1 lit. a) RODO*).

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem zleceniobiorców świadczących usługi informatyczno-serwisowe na rzecz administratora danych oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji – przez okres nie dłuższy niż 1 rok.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22^1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

**Przepisy prawa pracy: art. 22^1 Kodeksu Pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. (Dz. U. 2017 poz. 894)

WAŻNE!

Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na dłuższe przetwarzanie danych tj. do roku od dnia zgłoszenia, prosimy dodać następujące oświadczenie do swojej aplikacji:

· Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Społem” Oława sp. z o.o. z siedzibą w Oławie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb procesów rekrutacji prowadzonych w przyszłości, nie dłużej jednak niż przez okres jednego roku od dnia mojego zgłoszenia.

Informujemy, że w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi nasza strona korzysta z ciasteczek (plików cookies). Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Jednocześnie przypominamy, że w każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Polityce prywatności.